Според 58% от българите в политиката трябва да има повече женско присъствие. Това сочат данни от националното представително проучване на изследователския център "Тренд".

31% от българите са на мнение, че важните държавни решения в държавата трябва да се взимат от мъже. В същото време 67% са заявили, че полът всъщност няма значение в политиката.

48% от изследваните сочат, че не е нормално управленските позиции да се заемат само от мъже. Според проучването с увеличаването на възрастта дялът на тези хора намалява.

Половината анкетирани българи са споделили, че жените в политиката са подценявани най-вече, защото са жени. Впечатление прави, че това мнение се наблюдава в малките населени места, докато живеещите в столицата и в областните градове смятат, че жените в политиката са подценявани поради други причини.

Данните показват и че няма значение дали мъж или жена ще заемат висш пост, но има и сфери, в които българите държат да бъдат заемани от мъже. Това са основно силови постове.

57% от българите смятат, че президентът трябва да бъде мъж, а 68% - че министърът на вътрешните работи трябва да е мъж. 81% от анкетираните споделят мнение, че министърът на отбраната трябва да е от силния пол. За нито един от постовете българите не са посочили еднозначно, че предпочитат той да бъде заеман от жена.

Проучването е поръчано от Либерален институт за политически анализи (ЛИПА) и се финансирано от ЮНЕСКО. То е реализирано в периода 2 - 8 февруари 2017 г. Изследването обхваща 1002 пълнолетни български граждани.