Повече от 75 800 безработни над 50-годишна възраст са започнали работа през 2016 г. В сравнение с 2015 г. броят им се увеличава с близо 3400 души.

Това показват данните на одобрения от правителството Доклад за отразяване на Националната концепция за насърчаване на активния живот на възрастните хора в България (2012-2030 г.) в секторните политики за периода 2015-2016 г., съобщиха от Министерския съвет.

200 000 безработни по-малко у нас до октомври 2017 г.

200 000 безработни по-малко у нас до октомври 2017 г.

Бисер Петков: 88% са наети на несубсидирани работни места.

Според статистиката, намалява броят на безработните над 50-годишна възраст. През 2016 г. те са били 115 822 или с близо 15 000 по-малко спрямо 2015 г.

Почти половината от тези безработни са без квалификация и с основно и по-ниско образование. В същото време заетостта сред тази възрастова група се повишава. През 2016 г. коефициентът е стигнал 54,5%, което е с 1,5 процентни пункта повече в сравнение с 2015 г.

Плащат наем и интернет на безработни, ако си намерят работа далеч от дома

Плащат наем и интернет на безработни, ако си намерят работа далеч от дома

Срокът е за 1 година

Според доклада, в изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа се създават условия за достоен и независим живот на възрастните хора и хората с увреждания в семейна или близка до семейната среда. Това става чрез трансформация на институционалната грижа в качествени и достъпни услуги в общността.

През 2016 г. са функционирали 490 социални услуги в общността за пълнолетни, които са делегирани от държавата дейности. Общият им капацитет е 9309 места. В сравнение с 2012 г., броят на тези социалните услуги се е увеличил със 109, а местата в тях са с 1142 повече.