АБВ оцениха като положително управлението на Веселин Вучков и са оптимисти по отношение на кандидатурата на Румяна Бъчварова.

МВР е от ключовите министерства и за управлението му е нужна стратегия с хоризонт минимум 10 години, подчерта депутатът от АБВ Светослав Белемезов по време на дебатите, предшестващи гласуване оставката на Вучков и предложението на премиера Румяна Бъчварова да е новият МВР шеф.

От парламентарната трибуна Белемезов похвали министъра на вътрешните работи в оставка Веселин Вучков за това, че демонстрирал различен подход при управлението на повереното му ведомство. От името на АБВ Белемезов изрази солидарност с акта на Вучков да подаде оставка.

Междувременно той изрази оптимизъм по повод номинацията на Румяна Бъчварова да оглави силовото министерство. "Надяваме се, че ще прояви последователност при управлението на ведомството, ще е добър балансьор между всички заинтересовани страни и в тези трудни времена да постигне високи нива по линия на превенция и повишаване на разкриваемостта", каза още Светослав Белемезов.

Паралелно с положителната нагласа спрямо Бъчварова, АБВ имат и своите препоръки на евентуалната й бъдещата позиция. Пред нея е предизвикателството за възвръщане на вярата в системата, която е със силно лимитиран кредит на доверие.

ПП на АБВ вече е стартирала инициатива за създаване на Обществен съвет, в който да има представители на МВР, на партиите, служителите на МВР и външни експерти. Необходимостта от създаването му била осезаема, а сред очакваните резултати е по-висока ефективност.

Важен ангажимент е предприемане на комплексен подход към превенция на тероризма, подчерта Белемезов. По повод на предстоящата реформа в МВР, не само с приемането на закона, но и с промени в подзаконовите нормативни актове, АБВ депутатът препоръча да има консултации между политическите субекти, синдикални и съсловни организации, гражданите, представители на бизнеса.

Българското общество, по думите му, има нужда от информация за проблемите на сигурността и ролята на правоохранителните органи при управлението и разкриването на престъпленията.