„Атака" поиска от ДАНС ревизия на БТК и Електро-разпределните дружества, заради неясноти в сделките с тяхната собственост.

В писмо до директора на ДАНС Петко Сертов от партията припомнят, че през юни 2004 г. 65% от капитала на Българската телекомуникационна компания (БТК) бяха продадени от държавата на офшорната фирма "Вива Венчърс" за 230 милиона евро или около 550 млн. лева.

През 2007 г. "Вива Венчърс" препродаде своя дял за над 1,3 млрд. евро.

Ако някой покаже, че в сделката с БТК има дори един лев корупция с мое участие или с мое знание, съм готов незабавно да приключа политическата си кариера.
               Николай Василев 

През същата година имаше информации, че практически не е ясно точно как е станало прехвърлянето на собствеността между компанията-собственик на "Вива Венчърс" и новият собственик AIG.

След фалита на AIG остава неясно кой всъщност е собственик на българския телеком, заявяват от „Атака" в писмо до Петко Сертов.

Освен практическата собственост върху капитала, чрез продажбата му AIG са получили и собствеността върху стотици недвижими имоти. Също през 2007 г. 25% от акциите на БТК бяха продадени за около 770 млн. лева.

Дори тези данни, които са от малкото, които станаха публично достояние, са достатъчни да се заключи, че тази сделка е извършена по начин, който е ощетил българската държава с огромни финансови средства, допълват атакистите.

Сделки, които бяха от изключителен обществен интерес, и въпреки това по тях до обществото достигна малко или почти никаква информация са тези за приватизацията на електро-разпределителните дружества (ЕРД), които бяха продадени в т.нар. 3 енергийни пуула на фирмите ЧЕЗ, Е.он и ЕВН.

На основание на гореизложеното искаме да наредите разследване, което да установи какви са били активите на БТК и ЕРД при обявяването им за приватизация и какво е съотношението между тези активи и цената на продажбата.

Според Сидеров е необходимо да бъде направена проверка кой е собственик на акциите на БТК към настоящия момент.