Ателиетата също придобиват статут на жилища, съобщават от "24 часа".

Днес депутатите приеха редица промени в Закона за устройство на територията , с които окончателно сложиха край на продажбата на имоти, които имат статут на ателие по документи, но в тях се живее - те вече ще трябва да са със статут на жилища и да отговарят на всички изисквания за такива.

Досега повечето имоти, които не покриваха изискванията за жилища, се продаваха като ателиета, тъй като изискването за тях е само да имат санитарен възел. За разлика от тях, за да бъде един имот жилище, има редица изисквания - да има самостоятелен вход, най-малко едно помещение, кухня или кухенски бокс и баня-тоалетна, както и складово помещение - килер, гараж или мазе.

Заради по-занижените изисквания и по-ниската цена обаче в новото строителство има много имоти, които по документи са ателиета, но в тях се живее. До 2017 г. за тях не се изискваше да има и възможност за покупка на гараж и паркомясто, каквото е задължително за имотите със статут на апартамент.

Затяга се и контролът над фирмите за строителен надзор. Дава се право на ДНСК да проверява надзорните фирми и комплексния доклад на консултанта, на базата на който са одобрени инвестиционните проекти и е издадено разрешението за строеж.

Завишени са и изискванията към лицата, които оценяват съответствието на инвестиционните проекти. Те трябва да имат поне 5 години стаж, да са технически правоспособни и да имат магистърска степен.

Промените в закона предвиждат административно-наказателна отговорност да носят повече участници в строителството. Глоба ще може да се налага на физически лица, чрез които се оценяват съответствието на проектите и се осъществява надзорът на строежите, както и за други нарушения на ЗУТ и актове по неговото прилагане.

Съгласно друга промяна в ЗУТ на страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройство ще бъде създаден Единен публичен регистър по устройство на територията. Там ще се публикуват разрешения за преместваеми обекти, билбордове, заповеди за премахването им, разрешения за устройствени планове, за строеж, технически паспорти на строежите, актове за въвеждане в експлоатация и други.

Освен това ще бъдат обединени регистрите поддържани от министерството, ДНСК, областните управители, общинските и районните администрации.