Над 800 представители на деловите среди проявили интерес към приключилия 2-дневен икономически форум „България - добре дошла в Европейския съюз".

От българска страна в дискусиите са участвали заместник-министърът на икономиката и енергетиката Лъчезар Борисов, председателят на Агенцията за чуждестранни инвестиции Стоян Сталев и заместник-изпълнителният директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия Милен Банков.

Форумът " бе организиран от Aвстрийската стопанска камара в сътрудничество с посолството на България в Австрия и се състоя на 22 и 23 февруари, съобщиха от външно министерство.

През първия ден участниците са дискутирали по темата за шансовете и последствията за българската икономика от членството на страната в ЕС.

В обръщение към участниците през втория ден на форума посланикът на България в Австрия Ради Найденов е насочил вниманието към перспективите за задълбочаване на търговско-икономическото партньорство не само на двустранна основа, но и в съседния вече на ЕС Черноморски район.