Правителството одобри 2 540 241 лв. разходи на Министерството на външните работи за 2018 г. за изплащане към Механизма за бежанците в Турция.

Средствата са за четвъртата и петата вноска, които възлизат съответно в размер на 1 942 538 лв. в срок до 2 юли и 597 704 лв. в срок до 2 октомври. 

Общият размер на помощта от ЕС по механизма е 6 млрд. евро, от които българският принос е 5 876 945 евро - 0,1%.

Целта на механизма е да облекчи мигрантския натиск на границата на България и на ЕС с Турция, като с предвидения финансов ресурс се посрещат спешните нужди от хуманитарна помощ на бежанците и приемните общности в Турция.

Миграцията - основен проблем за 500-те милиона граждани на ЕС

Миграцията - основен проблем за 500-те милиона граждани на ЕС

Лидерите на ЕС опитват да преодолеят разделението по мигрантската криза, превърнала се в политическа