България поиска изменение на своя план за възстановяване и устойчивост. Това потвърди Европейската комисия.

Отбелязва се, че искането на страната ни се основава на необходимостта да се вземе предвид преразглеждането в низходяща посока на максималния размер на безвъзмездните средства по Механизма за възстановяване и устойчивост, от 6.27 милиарда евро на 5.69 милиарда евро. Преразглеждането е част от актуализацията от юни 2022 г. на коефициента на разпределение на безвъзмездните средства по Механизма за възстановяване и устойчивост и отразява сравнително по-добрите икономически резултати на България през 2020 г. и 2021 г. спрямо първоначално предвидените.

Предложеното от България изменение на плана, което предстои да бъде оценено от Комисията, засяга 17 инвестиции, включени в първоначалния план.

Денков не се е отказал от протонния център

Денков не се е отказал от протонния център

Проектът се движи с около година закъснение и тъй като има стриктна дата за завършване на всички проекти

Посочва се, че средствата за някои от тях са намалени, като например инвестициите, свързани с енергийната ефективност на обществените сгради, националната инфраструктура за съхранение на електроенергия от възобновяеми източници и модернизацията на болничните съоръжения.

Три инвестиции са премахнати от плана - тези в подкрепа на цифровата трансформация на "Български пощи", изграждането на интермодален транспортен терминал в Русе и цифровизацията на управлението, контрола и ефективното използване на водите.

ЕК разполага с до два месеца, за да прецени дали измененият план все още отговаря на всички критерии за оценка. В случай че оценката е положителна, Комисията ще предложи изменено решение за изпълнение на Съвета, за да бъдат отразени промените в българския план. След това страните членки ще разполагат с до четири седмици, за да одобрят оценката на ЕК.

Денков отрича ПП да отклонява пари по ПВУ към свои фирми

Денков отрича ПП да отклонява пари по ПВУ към свои фирми

Премиерът обвини ГЕРБ в лъжа