Военни от България и Великобритания ще тренират съвместно от 22 февруари до 5 март 2021 г. в районите на формированията на СКСО, Национален парк "Рила" и летище "Чешнегирово", съобщиха от Министерството на отбраната.

В занятията ще участват военнослужещи от Съвместното командване на специалните операции (СКСО) на Българската армия и военнослужещи от армията на Великобритания. Тя ще се проведе от 22 февруари до 5 март 2021 г. в районите на формированията на СКСО, Национален парк "Рила" и летище "Чешнегирово".

При съвместната подготовка ще бъдат изпълнявани задачи, свързани със спецификата на действията на специалните сили на различни терени и при различни условия. Целта е да се постигне интегриране на формированията и да се провери нивото на оперативната съвместимост.

Участието в такъв вид подготовка повишава готовността на подразделенията за участие в операции, засилва професионалните взаимоотношения и подобрява общата координация и взаимодействието, необходими в случай на криза.

Военни от България и Великобритания ще тренират съвместно от 22 февруари до 5 март 2021 г. в районите на формированията на СКСО, Национален парк "Рила" и летище "Чешнегирово", съобщиха от Министерството на отбраната.

В занятията ще участват военнослужещи от Съвместното командване на специалните операции (СКСО) на Българската армия и военнослужещи от армията на Великобритания. Тя ще се проведе от 22 февруари до 5 март 2021 г. в районите на формированията на СКСО, Национален парк "Рила" и летище "Чешнегирово".

При съвместната подготовка ще бъдат изпълнявани задачи, свързани със спецификата на действията на специалните сили на различни терени и при различни условия. Целта е да се постигне интегриране на формированията и да се провери нивото на оперативната съвместимост.

Участието в такъв вид подготовка повишава готовността на подразделенията за участие в операции, засилва професионалните взаимоотношения и подобрява общата координация и взаимодействието, необходими в случай на криза.