Депутатите от Народното събрание без дебати приеха бюджетите на КПКОНПИ, НСО и Държавна агенция "Разузнаване" (ДАР) за 2021 г.

Разходите по бюджета на Антикорупционния орган възлизат на 23 млн. лв., а тези за Държавна агенция "Разузнаване" - 49.958 млн. лв. За НСО през следващата година са предвидени 47.879 млн. лв.

Освен това депутатите утвърдиха бюджета на НСИ, на Комисията за защита на конкуренцията, Комисията за регулиране на съобщенията и СЕМ за 2021 г.

По бюджетите на тези органи не бяха постъпили и предложения между първо и второ четене от отделните парламентарни групи.

Същевременно законотворците приеха и бюджета на ДАНС за 2021 г. За следващата година приходите от помощи, и дарения в бюджета на агенцията са предвидени 200 хил. лв. Разходите за ДАНС през 2021 г. възлизат на 137.551 млн. лв., а от тях за персонал са 123.083 млн. лв.

Преди това депутатите утвърдиха бюджетите на отделните министерства. Народните представители отхтвърлиха предложението на БСП за 330 млн. лв. допълнително за БДЖ, които бяха предложени между двете четения в рамките на бюджета на Министерство на транспорта.