Да се ограничи достъпът до обществени поръчки и европейски средства на работодатели, които не спазват колективните трудови договори и минималните нива на заплащане. За това настоява президентът на КНСБ Пламен Димитров, съобщава БНР.

Искането е във връзка с проекта на новата европейска директива за минималните работни заплати. Димитров посочва, че има подобен анонс в преамбюла на документа, но не и в обвързващата му част.

По тази причина от синдиката настояват да бъде разписано подробно, че и европейските програми и ще трябва да бъдат изпълнявани така, че да е сигурно, че колективните договори там се прилагат и минималните нива на заплащане се спазват.

ГИТ: Няма трудов договор - няма участие в обществени поръчки

ГИТ: Няма трудов договор - няма участие в обществени поръчки

Работодателите губят правото си за 3 години, ако извършат подобно нарушение

Това по негови думи е свързано с гарантирането, че няма да има антисиндикални практики и законът ще гарантира свободният достъп на работниците до синдикати и тяхното сдружаване, за да могат да договорят тези колективни трудови договори.

През настоящия месец предстоят обсъждания на директивата в държавите членки, включително и в България, както и срещи между синдикатите, ресорните министерства, депутатите и евродепутатите.