Чужденците с валидно разрешение за продължително, дългосрочно или постоянно пребиваване у нас ще могат да влизат в страната без визи. Това става възможно с одобрения днес на редовно правителствено заседание законопроект за промени на Закона за чужденците в България.

С промените се цели прецизиране на отделни разпоредби на досега действащия закон с оглед тяхното практическо прилагане, както и недопускане на възможността за заобикаляне на закона, пишат от пресслужбата на МС.

В промените е предвидено и допълнение с оглед въвеждането на нова структура, компетентна да издава разрешения за продължително пребиваване на чужденци.

Предлаганите промени изчиствали и досегашните административни тежести по отношение на пребиваването на висококвалифицирани и сезонни работници. Според досега действащия закон при смяна на работодателя в периода на пребиваването им у нас, на тези хора им се налага да кандидатстват за нова виза за дългосрочно пребиваване.

До 15 дни издават или отказват работни визи за хора от трети страни

До 15 дни издават или отказват работни визи за хора от трети страни

Предишният срок на отговор за виза е бил 35 работни дни

Приетият законопроект урежда и статутът за пребиваване на непридружени деца чужденци чрез издаване на разрешение за продължително пребиваване в страната до навършване на пълнолетие. Прецизират се още правомощията на компетентните държавни структури по отношение на грижите, които се полагат спрямо тези деца.

Редица допълнения и изменения са предвидени и в Закона за български документи за самоличност и в Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на ЕС, които не са български граждани, и членовете на техните семейства.
В Закона за документите се въвежда нов вид документ, който ще се издава на децата чужденци.
В закона за пребиваването пък е установена липса на правна уредба за издаване на удостоверения за пребиваване на членовете на семейството на български граждани, упражнили правото си на свободно движение в рамките на ЕС, както и за възможността да се откаже право на пребиваване на територията на страната ни в случай на установено и доказано фиктивно съжителство и фиктивен брак.

Приетият документ ще бъде предложен за разглеждане и приемане от Народното събрание.

В 15 китайски града България издава визи за туристи, студенти и бизнесмени

В 15 китайски града България издава визи за туристи, студенти и бизнесмени

Захариева уверява бизнеса, че "в ЕС говорим с Китай в един глас"