Днешното решение на правителството за намаляване на надценките на лекарствените продукти ще доведе до фалити на аптеки и монополизиране на пазара.
Това се казва в становище на Българския фармацевтичен съюз, разпространено до медиите.

„Намалението засяга търговците на едро и на дребно и ще доведе до понижаване на качеството на фармацевтичните услуги, фалити на аптеки и монополизиране на пазара на дребно от корпоративни структури.
Приетото изменение не цели реално подобряване на достъпа на пациентите, тъй като цените на лекарствени продукти няма да се намалят. Както бе посочено от министър-председателя по повод намалението на ставката на ДДС с 8%, това няма да доведе до намаляване на цените на лекарствените продукти, тъй като начинът на ценообразуване  и контрол върху носителите на разрешения за употреба ще доведе до компенсиране на намалението от 8%. Последното важи в още по-голяма степен за намалените надценки на търговците на едро и на дребно с по 2%." - са казва в изявлението.

„Тъй като от немотивирания размер на намаление е видно, че не се търси подобряване на достъпа на пациентите до лекарствени продукти, очевидно, се цели преразпределяне на пазара на лекарствени продукти, като се елиминират най-слабите представители на малкия и средния бизнес.
Подобна политика, обслужваща корпоративни интереси, ще има необратими последствия за влошената бизнес среда в търговията на дребно и на едро на лекарствени продукти, като понятието здравни услуги, каквито са фармацевтичните,  явно не съществува за държавата." - гласи позицията на БФС.

От съсловната организация определят предприетата от правителството мярка като  популистка и неефективна:

„Популизмът да се поставят пациентите и техните организации пред дилемата дали подкрепят намаление на цените на лекарствените продукти или не, показва липсата на доводи и стратегия в изпълнителната власт. Защо министърът на здравеопазването не се опита в името на същите пациенти, част от които са и магистър - фармацевтите, да защити намаляване на цените на производителите по прозрачни механизми?
Намаляването на надценките на търговците на едро и на дребно е най-лесният и безперспективен ход в реформата на ценообразуването на лекарствените продукти, като пълната му неефективност се доказва от 2007г. до момента."

Фармацевтите упрекват министъра на здравеопазването Десислава Атанасова в опит за непрофесионално отклоняване на дискусията по проблема:    
"Твърдението на министъра на здравеопазването, че лекарствените продукти в Естония са по-евтини е опит за непрофесионално отклоняване на дискусията, имайки предвид, че в Естония ДДС върху лекарствените продукти е 9 % и че над 90% от аптеките са собственост на няколко търговеца на едро, които кумулират надценката на търговец на едро и на дребно. Също така, в Естония към надценката на реимбурсираните продукти се прибавя и такса за отпускане на продукт, която е в рамките на 2,50 и 6,25 лева за всеки отпуснат продукт, като за ниските ценови нива надценката на аптека е от 30% до 40% от цената на търговец на едро. Последното доказва, че примерите, които се дават са подвеждащи или че държавата защитава интересите на тези, които искат в България 90% от аптеките да са собственост на няколко вертикално интегрирани структури."

Утре, 23.август, ще се проведе извънредно заседание на управителния съвет на БФС, на което ще бъдат обсъдени действия във връзка с приетото от кабинета постановление.