Българската общност за либерална демокрация се обръща към партиите, участващи в преговорите за съставяне на правителство, с 11 искания за утвърждаване на демократичните ценности в политиките на законодателно и изпълнително ниво.

БОЛД обръща внимание на въпроси, които не са достатъчно добре артикулирани в протичащите в момента преговори, особено в сферата на гражданското участие и човешките права.

Те включват конкретни препоръки в следните области:

 1. Запазване и засилване на европейската ориентация на България;
 2. Засилване на гражданското участие в управлението;
 3. Укрепване на независимостта на съдебната система от политически въздействия и повишаване на ефективността ѝ в защитата на правата на гражданите;
 4. Реформиране на медийното законодателство и политики за осигуряване на по-голяма независимост и свобода на медиите;
 5. Мерки за противодействие на всички форми на дискриминация, включително реч на омразата, и за по-добро спазване на правата на хората от уязвими групи и малцинства;
 6. Спазвaне и гарантиране на правата на децата и мерки за подкрепа на децата и семействата;
 7. Законодателна промяна, която да осигури всички живеещи в страната лица да получат лични документи;
 8. Осигуряване на достъп до ефективно и справедливо здравеопазване;
 9. Приемане на мерки за намаляване на социалното неравенство и насърчаване на социалното включване;
 10. Отблокиране на преговорите за членство в ЕС на Република Северна Македония;
 11. Недопускане на ключови управленски постове в бъдещото правителство да се назначават лица, за които са налице факти, че са нарушавали права на човека.