Стабилното и устойчиво развитие на двустранните отношения с Турция е важна част от българската външна политика. Това обяви министър-председателят Бойко Борисов по време на срещата си с министъра на външните работи на Турция Мевлют Чавушоглу.

По време на разговора им в Министерския съвет премиерът Борисов е отбелязал интензивния двустранен политически диалог, който българската и турската страна водят, съблюдавайки принципите на добросъседство и взаимно уважение.

Според българския министър-председател настоящата му среща с Чавушоглу е добра възможност да бъде затвърдена положителната атмосфера в отношенията между двете страни.

Премиерът е отбелязал, че Турция е наша непосредствена съседка, съюзник в НАТО и важен партньор на ЕС за справяне с редица предизвикателства като миграционния натиск върху Европа, борбата срещу тероризма, енергийните доставки и енергийната сигурност, инфраструктурата, селското стопанство, търговията и икономиката.

"Високо ценим ангажимента на Турция в прилагането на Съвместната декларация между ЕС и Турция за миграцията от 2016 г., както и отличното двустранно сътрудничество в тази област, което осигури нулев натиск върху общата ни граница", заявил Борисов.

Българският премиер е подчертал сериозната тежест, която Турция носи, предоставяйки убежище на голям брой сирийски бежанци на своя територия.

Борисов е изтъкнал работата на правителството за диверсификация в енергийната сфера, в това число сътрудничеството между България и Турция във връзка с развитието на междусистемната свързаност на газопреносните мрежи на двете страни, което ще допринесе за диверсификацията на маршрутите за доставка на природен газ.

Българският министър-председател е обърнал внимание и на дейностите на българската държава по реализацията на проекта за разширение на газопреносната инфраструктура от българо-турската до българо-сръбската граница. Той изтъкна още, че Турция е една от държавите, през които преминава "Южният газов коридор", а България също е неразделна част от развитието на този коридор с проекта си за интерконектор с Гърция.

Борисов е обърнал внимание на нарастващия стокообмен, който за периода януари-септември 2019 г. се е увеличил с 10,7% на годишна база и достига над 3 млрд. евро.