Премиерът Бойко Борисов участва в Политическия форум на високо равнище по устойчиво развитие под егидата на Икономическия и социален съвет на ООН.

Министър-председателят представя първия доброволен национален преглед на изпълнението на Целите на ООН за устойчиво развитие, като обобщава напредъка на страната ни по всяка от 17-те цели на ООН за устойчиво развитие.

От пресцентъра на правителството напомнят, че през 2015 г. България, заедно с останалите държави членки на ООН, е подкрепила резолюция на Общото събрание на ООН, с която е приет документът "Да преобразим нашия свят: Дневен ред за устойчиво развитие до 2030 г."

Документът определя 17 Цели за устойчиво развитие, които всички държави-членки на ООН трябва да постигнат до 2030 г. Сред тях са качествено образование; достоен труд и икономически растеж; промишленост, иновации и инфраструктура; отговорно потребление и производство; борба с климатичните промени; мир, справедливост и силни институции.

За разлика от предшестващите ги 8 Цели на хилядолетието (2000-2015 г.), насочени основно към развиващи се страни, Целите за устойчиво развитие са предназначени за целия свят.

17-те Цели са включени в три измерения на устойчивото развитие: икономическо, социално и екологично.

В съответствие с резолюцията на ООН всяка държава членка трябва да представи доброволен национален преглед на изпълнението на Целите за устойчиво развитие най-малко два пъти в периода до 2030 г., като изготвянето му се ръководи от правителството на съответната държава и включва възможно най-широк кръг заинтересовани страни.