Учреден е „Софийски клуб на левицата в БСП".
В създаването му участваха и клубовете на художествено-творческата интелигенция и младежки организации към лявото крило, съобщават учредителите.

С днешния акт и създаването на местни структури във Велико Търново, Пловдив и на други места, левицата в БСП е вече значим политически факт и важен политически фактор.
Предстои национален форум на левицата в БСП, се казва още в съобщението.
На събитието в НДК са присъствали около 300 души, членове на БСП в софийски организации и симпатизанти.

Събранието е организирано от инициативен комитет в състав Боян Киров, Димитър Генчев, Иван Генов, проф. Александър Благоев, Илия Божинов, Върбан Тодоров, Петко Тодоров, Павел Писарев, Борислав Бойчев, Николай Петев, Борис Борисов, Стефан Груев, Симеон Нейчев, Александър Смочевски.

Изказалите се учредители подчертават, че са обединени от одесняването на политиката на БСП, което се изразява в подготвената нова дясна социалдемократическа програма, в дясната либералана политика на ръководството на партията, като участник в трипартийната коалиция.

Левите в БСП приемат необходимостта от коалиционна практика за БСП, но в същото време определята като неприемлива практиката на коалиране в точно съотношение, отговарящо на изборните резултати и преди всичко разпространението му отгоре на долу на всички нива в държавната администрация.

Това подменя принципа на професионализма с практиката на „нашия човек".
Новоучредената формация е разтревожена от бедността, засягаща пенсионери, болни, самотни майки, безработни, и нископлатени работници и служители.

Левицата в БСП изказва своите тревоги от състоянието на самата партия, ниската вътрешно партийна демокрация, съсредоточаването на много власт в ограничен кръг от хора, липсата на дискусии, обсебването на важни кадрови и постове от определени членове на ръководството, съвместяването на държавни и партийни ръководни длъжности, недемократични изборни системи и други недопустими за съвременна европейска лява партия методи.

Лявото крило в БСП подкрепя ръкодството за участието му в правителството, но и критикува определени негови решения.
Подкрепя евроинтеграционната политика, политиката на икономическата стабилност и развитие на дори и малките положителни социални промени.

Критиките са за сериозните недостатъци на вътрешната и външна политика на управлението - липса на информация за перспективата на интеграционните процеси, неяснота около евентуалното изтегляне от коалицията на желаещите - дори сега когато правителството на Буш се готви за сериозни промени по политиката си в Ирак.

Софийският клуб на Лявото крило ще работи за промяна на атмосферата в градската организация на БСП.
Събранието издигна лозунга „най-после кмет на левицата в София", като поставя въпроса за излъчването на кандидат измежду различни предложения направени в основните партийни организации и районните съвети на партията.

Събранието смята, че активността на партийните и районните организации е силно ограничена, а правата им на практика са иззети от градския съвет на БСП и неговото ръководство.