Парламентът прие приходно-разходната част на Бюджет 2009.

Заложените в бюджета приходи за догодина са на обща стойност почти 21 млрд. лв.

Разходите са в размер малко над 11 млрд. лв., а вноската на България в ЕС се предвижда да бъде близо 932 млн. лв.

Общата сума за трансфери е над 8 млрд. лв. От тях за общините ще бъдат заделени близо 2,5 млрд. лв., за държавното обществено осигуряване над 3 млрд., за НЗОК 773 млн. лв.

В резерва са предвидени и неотложни помощи и доплащания в областта на земеделието в размер на 211 млн. лв., предаде БНР.

Други 189 млн. лв. ще са за модернизация и експлоатация на националния железопътен транспорт, както и за други социалнозначими проекти.

Минималният размер на фискалния резерв за 2009 г. ще бъде 6,8 млрд. лв. вместо 8,2 млрд. лв.

За нелихвени разходи и трансфери могат да бъдат изразходвани до 90 на 100 от предвидените средства.

Останалите 10 %, които са тъй наречения буфер, ще могат да се предоставят частично по видове разходи и трансфери и по отделни бюджети с акт на МС.