"Заедно сбъднахме мечтата за Европа, заедно можем да сбъднем и мечтата за демократична България", пише в свой призив за демократично обединение председателят на БЗНС Николай Ненчев.

Той се обръща към всички съмишленици, приятели на демокрацията, всички които принадлежат към демократичната общност на България да се обединят. "Време е с горчивина да констатираме, че всички досегашни опити за обединения и коалиции в демократичното пространство се оказаха неуспешни", коментира той.

"Затова аз разчитам днес очакванията на гражданите като желание и надежда за преодоляване на тяснопартийните интереси и обединение около ценности и каузи", обяснява Ненчев.

Най-добрата според него "организационна формула за изпълнение на тази историческа по смисъл и значение задача - обединението на демократичните сили и общност у нас. Тази формула е: провеждане на честни, демократични, вътрешнокоалиционни избори, чрез широко национално представителство за избор на лидер, ръководство и програма".

"Всички ние се нуждаем се от обединено политическо представителство, от изграждането на единен политически субект, в който да намерят място всички защитници на демократичните ценности и възгледи. Длъжни сме да направим смела и себеотрицателна стъпка. Необходимо е да мобилизираме демократичната общност като се обединим в единен политически субект. Предлагам това да стане чрез пряко и всеобщо гласуване в рамките на демократичната общност", пише Ненчев.

По-конкретно това означава:

Всяка партия или гражданска организация да предложи поименно равен брой члена участници за провеждането вътрешнокоалиционни избори.

Да се определи Изборна комисия, с представители на всяка от партиите и организациите, която на база на регистрираните участници, да организира и проведе избори, чрез които да се избере лидер и програма на новия политически субект.

За изборите извън партийните предложения могат да се регистрират и българи напуснали страната, но споделящи евроатлантическите ценности, както и изявени личности, които последователно отстояват демократичните традиции и ценности.

Предлагам също така, още в самото начало да бъде наложена забрана за участие в изборите на лица с принадлежност към тайните служби на комунистическия режим, както и на граждани членували в БКП, БСП или в действащи националсоциалистически или проруски организации.

Списъкът на регистрираните за участие в изборния процес да се публикува два месеца преди датата на провеждане на изборите.

Всяка партия и организация има право да издигне свой и претендент за лидер, както и да провежда предизборна кампания.

Гласуването ще се проведе в изборни секции или on-line.

Изборната комисия ще обяви публично резултатите и ще информира обществеността за направеният избор на лидер и програма.

"Без единно представителство на демократичната общност на следващите европейски, парламентарни, местни и президентските избори евроатлантическото бъдеще на България е сериозно застрашено! Без ясна управленска визия за бъдещето и без единно лидерство нашата страна няма да успее да излезе от периферията и да догони стандартите на развитите европейски страни. Без да се превърнем в единна политическа сила, няма да направим България достоен член на държавите от евроатлантическото семейство и желано място за реализация и живот на нашите деца", пише в своя призив Ненчев.