"Продължаваме промяната" проведе разговори с "Демократична България", ИТН и БСП за сключването на коалиционно споразумение и по темата "Туризъм". Дискусията бе поведена от съпредседателя на "Продължаваме промяната" Кирил Петков.

Всяка една от партиите представи своите възгледи и виждания за това как да се подобри сектор "Туризъм".

Продължаваме промяната

Кирил Петков сравни нашия туризъм с този по света. Имаме хубав планински туризъм, но не е с нивата на Швейцария. Имаме много добър културен туризъм, но не може да се похвалим с така добре развита дейност около културните обекти. Имаме много добър нощен живот, но не е като на Рио де Жанейро, отчете съпредседателят на ПП Кирил Петков.

Той добави, че трябва изцяло да преосмислим как мислим за туризма в България. Трябва да сменим мисленето за сектора, подчерта Петков.

Илин Димитров от "Продължаваме промяната" представи целите на партията: повишаване на разнообразието на туристическите продукти, промотиране на комбинирани пакети, ръст на добавената стойност на туристическата услуга, помагане на всички участници в бранша максимално да оползотворят финансирането от ЕС, нулева корупция при разходването на средства, които са заложени.

Любомир Попйорданов също взе думата за развитието на туризма. Според него трябва да бъде осъществен обрат в развитието на България като дестинация, туризмът да стане фактор за развитие не само на индустрията по морето, а и на регионите в страната, държавата да бъде вдъхновител за малките производители, други концесионни договори и следене на настоящите, да се запази ставката от 9% ДДС за бизнеса, нова стратегия за туризма и др. Има работа по закона за туризма, но и по Наказателния кодекс.

Демократична България

Гергана Кабаиванова представи програмата на ДБ за сектор "Туризъм": развитието на устойчивия туризъм в разнообразните му форми, има потребност от създаване на цялостна Стратегия за развитие на туризма в цяла България, по-добро качество на живот на местните общности, осигурено чрез туризма, повече възможности за микро и малък бизнес на местно ниво. ДБ предлага още развитието на спа туризма, въз основа на материалното ни богатство, като МОСВ трябва да извърши услуга на Министерство на туризма като направи обстоен преглед и регистрира водите и минералните извори по качество така, че те да се използват в спа туризма. Италия ще ни пречи, защото те искат да бъдат спа туризма на Европа, смятат от коалицията.

ДБ иска още развитие на здравен туризъм, създаване на подробен публичен регистър на всички туроператори, турагенти, екскурзоводи, хотелиери и ресторантьори, създаване на условия за устойчиво развитие на дестинациите и районите в 4 сезона, да се превърне българският туристически продукт във всесезонен, развитие и прилагане на целенасочен всеобхватен туристически продукт, конкурентноспособен туристически сектор, развитие на еко, морския, културен, селски, винено-кулинарния и планинския туризъм.

Другите предложения на ДБ са: по-богат микс от услуги, привличане на туристически потоци от по-висок клас туристи, нови възможности за развитие на ресурсите, браншът да оформи една обща рамка за правила, което да щади наследството на страната, контрол над замърсяването на околната среда от туристическите предприятия, възобновяване на автентичните култури, традиции и особености, насърчаване предлагането на местните продукти и храни, създаване на фермерски магазини, разработване на нови еко пътеки, площадки, и др.

ДБ настоя за приемането на национален велосипеден план за това кой, как и къде изгражда велосипедни маршрути в България и създаване на Национално координационно звено, което да бъдат приемник на Европейската велосипедна федерация.

Борислав Сандов заяви, че туризмът не трябва е само настаняване и пътуване. Трябва да се направи така, че чуждестранните туристи да искат отново да се върнат в България.

Има такъв народ

Ивайло Кожухаров представи приоритетите на ИТН за сектор "Туризъм": нова Стратегия за промени в търсенето заради промените, породени от коронавирус, развитие на маркетинга и инфраструктурата. ИТН настоя за реорганизация на туризма и обособяване на пет стратегически ресора в Министерство на туризма - морски, планински, балнео, спа, уелнес и други вид туризъм.

От партията на шоумена Слави Трифонов предлагат още: адаптирана новата маркетингова концепция и брандинг на страната за развитието на туризма, рекламна и дигитална трансформация на туризма, прекратяване на порочните и корупционни практики за несправедливо разпределени на средствата за реклама и маркетинг, координация между Министерство на туризма и бизнеса за налагането на бранда на България, активна дигитална стратегия, поставяне на акцент върху българския турист в дългосрочен аспект, подобряване имиджа на бранша и квалификация на заетите в него, облекчаване на визовите процеси за туристически цели.

Законодателната дейност за сектор "Туризъм" представи Златомира Карагеоргиева. Според нея трябва да бъде създаден гаранционен фонд за туроператорска и турагентска дейност, да се уреди статутът на националните курорти, законово да се регламентира настаняването чрез онлайн платформи.

БСП

Емил Хумчев открои краткосрочните мерки на "червените" в туризма: запазване на 9% ДДС за ресторантите и заведенията, както и за останалите видове туризъм, 60/40 да се върне в стария вариант, безплатни бързи тестове по европейска програма за клиенти на хотели и ресторанти, които не притежават зелен сертификат, енергийна компенсация за бизнеса, създаване на онлайн визов център и временно замразяване на дейността за неработещи туроператори и турагенти за срок от 1 година.

Атанас Маджарски представи дългосрочните цели пред социалистите. Сред тях са концепция за туризъм и инвестиции, насърчаване на икономическите и инфраструктурни проекти от европейските средства, заложени в Националния план за възстановяване и устойчивост, изработване на нов стратегически документ за развитие на туризма в България.

БСП работи по изготвянето още на развитието на туризма и Стратегия за развитието на туризма, каза от своя страна Вяра Емилова. За социалистите туризмът не трябва да се разглежда като частен сектор, а трябва да се изгради Национална интернет платформа за резервации, която се популяризира от Министерство на туризма.