Подадени са четири оферти за доставка на 35 електрически мотриси, които ще бъдат закупени със средства по Плана за възстановяване и устойчивост.

Крайният срок за подаване на документи за участие в обществената поръчка изтече вчера. Участниците са PESA, Alstom, Škoda и Stadler Polska. Предстои в кратки срокове назначената комисия да разгледа офертите и да проведе преговорите с компаниите.

От Министерството на транспорта припомнят, че процедурата за доставка на 35 едноетажни мотрисни влака беше открита в началото на годината, но техническите спецификации на двамата участници, подали оферти, не отговаряха на заложените изисквания. Предвид сложността и спецификата на поръчката, с решение на министър Георги Гвоздейков, МТС премина към процедура на договаряне без предварително обявление.

"Ще поканим на преговори широк кръг от участници, за да постигнем максимална конкуренция, а за да гарантираме прозрачност ще отправим покана и към представители на Европейската комисия да наблюдават преговорния процес", обясни тогава министър Гвоздейков.

Транспортното министерство договаря пряко купуването на 35 влака по ПВУ

Транспортното министерство договаря пряко купуването на 35 влака по ПВУ

Защото подадените оферти не отговарят на изискванията