Постижение е, ако трети подред програмен период България успее да запази сходен пакет финансиране от ЕК. Това заяви пред депутатите от парламентарната комисия по контрол на средствата от европейските фондове вицепремиерът Томислав Дончев. Той представи пред депутатите разчетите в числа на предложения проект за Многогодишна финансова рамка на ЕС за периода 2021-2027 г.

Вицепремиерът Дончев определи бюджета за следващия програмен период като амбициозен, предвид трудната ситуация в Европа - напускането на Великобритания и амбицията за провеждането на нови политики по отношение на сигурността и миграцията.

Като особено голямо предизвикателство през следващия програмен период се очертава разпределението на средствата по региони. Остава отворен въпросът дали това ще става с регионални квоти за финансиране или формула, която да отчита нуждите на всяка община, област и регион. Развитието на регионалния подход, който следва да отчита планирането на инвестициите, е от особено значение, подчерта вицепремиерът. По думите на Дончев би било авантюра въвеждането на регионални оперативни програми.

Той бе категоричен, че за период от шест - седем години напред е необходим възможно най-голям консенсус, затова и постави парламентът и сътрудничеството на институционално ниво като водещо.

Дончев посочи, че е сходен обемът финансиране, с който държавите членки ще разполагат в следващия програмен период и изтъкна като аргумент в тази насока, че Великобритания, освен нетен донор е и ползвател на средства от ЕС, които, по думите му, в рамките на година са не по-малко от 30-35 млрд. паунда.

Така за кохезионна политика през настоящия програмен период са отделени 371 млрд.евро при заложени за следващия - 373 млрд. евро.

За Обща селскостопанска политика сега средствата са в размер на 411.7 млд. евро при заложени 371 млд. евро за следващия програмен период. Значимо увеличение има в средствата за миграция и сигурност от 17.7 млрд. евро на 62.4 млрд. евро. Повече са и парите, заложени за програма "Еразъм" - от 14.7 млрд. евро в настоящия програмен период на 30 млрд. евро за следващия програмен период.

Относно размера на вноската, плащана от всяка държава членка, Дончев отбеляза, че тя се изчислява въз основа на формула, в която основен критерий, е брутният национален доход.

Томислав Дончев посочи, че краткият политически анализ на предложението на ЕК не може да избегне клишетата - "предложението е много добра основа за преговори", както и че това е "едно балансирано предложение".

Като успех на българското председателство председателят на парламентарната комисия Кристиан Вигенин отчете предвидените повече средства за разширяване на ЕС, което е ясен ангажимент. По думите му възможност за България предвид шанса да бъдат реализирани общи проекти със съседни страни от Западните Балкани .