Държавата дава 100 милиона лева за ремонт на пътища. Новината съобщи строителният министър Николай Нанков. Ще бъде направен обективен анализ за най-нуждаещите се пътища, както и това кои са най-натоварените.

Засега е ясно, че ремонт предстои на околовръстното на София в Източната част и на изхода за АМ Хемус. Пълна рехабилитация ще има на трасето София-Перник. Ремонт ще има и на пътя Варна- "Златни пясъци", където, по думите на регионалния министър, трасето е в лошо състояние, а и има свлачищни процеси.
Пътят е в изключително тежко състояние, поясни министър Нанков.

Приоритет в това отношение за правителството и министерството остава и Северна България.

Николай Нанков не остана да отговаря на журналистически въпроси, защото отиде в АПИ да се подготвят процедурите и в най-кратък срок ремонтът да стартира.

Допълнителните до 100 000 000 лева ще бъдат отпуснати по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

С парите ще се финансират дейности по текущо поддържане на републиканската пътна мрежа, включващи ремонт на асфалтовата настилка и на мостови съоръжения, локални ремонти, отводнителни мероприятия, ландшафтно оформяне, възстановяване на ограничителни системи, пътни знаци, полагане на хоризонтална маркировка, бетонови работи и други.

Допълнително необходимите средствата за текущо поддържане и осигуряване на безопасността на движение по автомагистралите и републиканските пътища І, II и Ш клас ще бъдат осигурени за сметка на преструктуриране на разходи и/или трансфери по централния бюджет.