Държавата няма да дава заеми или гаранции за нови инвестиционни проекти за 2020 г. Това решиха министрите от третия кабинет "Борисов" по време на днешното заседание на Министерския съвет.

Решението е за Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. Според него няма да се включват нови инвестиционни проекти, които да бъдат финансирани с държавни заеми и/или с издаване на държавни гаранции.

Причината е, че от ресорните министерства не са постъпили нови проектни предложения по реда на Наредбата за условията, на които трябва да отговарят инвестиционните проекти, финансирани с държавни заеми. Няма проекти, които кандидатстват за финансиране с държавна гаранция, и за реда за тяхното разглеждане.

С това решение ще се осигури последователност при прилагането на мерките за подобряване на бюджетната позиция на фона на продължаващата фискална консолидация и за спазване на фискалните цели, предвидени в Средносрочната бюджетна прогноза за 2020-2022 г., информират от МС.

С друго решение МС се осигурява достъп на Фонда за гарантиране на влоговете до инструмент за условно финансиране в размер до 350 млн. eвро. Това ще бъде включено в Закона за държавния бюджет за 2020 година с гарантиране на възможност за издаване на държавна гаранция по споразумение между Международната банка за възстановяване и развитие и Фонда за гарантиране на влоговете в банките.