293 375 лева хуманитарна помощ ще отпусне България за справяне с хуманитарните кризи в Сирия и Йемен. Това реши правителството на днешното заседание.

Финансирането ще бъде осигурено от средствата по бюджета на Министерството на външните работи, предназначени за развитие и хуманитарна помощ.

Най-голям дял от средствата - 195 583 лева - ще бъде насочен към Сирия и региона, където има голям брой сирийски бежанци. На Йемен ще бъде отпусната помощ в размер на 97 792 лв.

Отпуснатата хуманитарна помощ е част от усилията на международната общност за подпомагане на региона и подобряване на условията на живот на населението. Средствата ще бъдат използвани от Службата на ООН за координация на хуманитарните дейности и Световната продоволствена програма.