От "Демократична България" се обявяват против въвеждането е националното законодателство на възможност за т.нар. от медиите "тайно задържане".

Промените, приети на първо четене в Народното събрание, предвиждат възможност с прокурорско решение да не се уведоми никой в продължение на 48 часа за задържането на лице. Ако е задържано дете, властите ще имат законово право да не уведомяват родителите до 24 часа.

От "Демократична България" са категорични, че в мотивите на МС отсъстват каквито и да било аргументи за необходимостта от въвеждане на това изключение и за очаквания ефект от него.

"За нас няма съмнение, че т.нар. тайно задържане ще се превърне в пореден инструмент за репресия и корупция" , твърдят в позицията си от обединението.

Те подчертават, че без радикална реформа на прокуратурата и МВР не трябва да се дават нови правомощия, които могат да станат инструмент за нови репресивни и корупционни злоупотреби.

По думите им целта на европейската директива 2013/48 не е да въведе метода Дзержински в наказателния процес, а да установи минимални правила относно правото на достъп до адвокат и правото на уведомяване на трето лице, което да гарантира справедлив съдебен процес.

Според "Демократична България" вносителите на законопроекта не са вникнали в текста по същество и отбелязват, че обратно на твърдяното от управляващите, директивата не изисква да се въведе тази промяна, тъй като разпоредбата започва с думите "държавите членки могат да". От обединението са категорични, че директивата допуска отклонение от общото правило като изключение при определени условия.

От обединението асоциират тази промяна и с репресивните практики на тоталитарния режим и подчертават, че управляващите целят овластяване на прокуратурата - органът, който не се ползва с нужното доверие нито в страната, нито в Европа.