Светла Бъчварова се отказва от имунитета си.
Това обяви тя в кулоарите на Народното събрание по повод искането на главния прокурор.

Припомняме, искането на имунитета на депутата от БСП Светла Бъчварова - Пиралкова е за сключване на неизгодни сделки. Тя е обвинена, че сключила през 2009 г. неизгодна сделка за Селскостопанска академия, с "ЛИТЕКС КОМЕРС"АД.

Договорът нанася вреда на Академията в размер на 1 326 671.36 лв. Делото е вече в съда.

Според обвинението, на 13 август 2009 г. като председател на Селскостопанската академия Светла Бъчварова е сключила договор с "ЛИТЕКС КОМЕРС"АД.

Договорът е 10-годишен. Той е за 9 726.224 дка, в това число 5300,070 дка в землището на село Стражица и 4426.154 дка в село Карвуна, община Балчик, област Добрич, където да бъде извършвана съвместна научно-изследователска и опитно-производствена дейност.

Прокуратурата изпрати на съд БСП  депутата Светла Бъчварова

Прокуратурата изпрати на съд БСП депутата Светла Бъчварова

Заради неизгодна сделка на стойност от 1 326 671,36 лв.

Договорът е за парична годишна вноска в размер на 17 500 лв. с включен ДДС, като цената на един декар по така сключения договор е 1.80лв. с ДДС при реална пазарна арендна цена за района на община Балчик от 70.00 лв. /седемдесет лева/ на един декар за обработваема площ.

От това произлязла значителна вреда в размер на 1 326 671.36 лв. /един милион триста двадесет и шест хиляди шестстотин седемдесет и един лева и тридесет и шест стотинки/ за Селскостопанската академия.