Обвинителният акт срещу депутата от БСП Светла Бъчварова – Пиралкова е внесен днес от Софийска градска прокуратура.

Според обвинението на 13.08.2009 г. Бъчварова е сключила неизгодна сделка в качеството си на председател на УС на Селскостопанската академия. От сделката е произтекла значителна вреда за учебното заведение на стойност 1 326 671,36 лв.

Според прокуратурата случаят е особено тежък - престъпление по чл. 220, ал.2, във вр. с ал.1 от НК.

Припомняме, в края на март месец главният прокурор Сотир Цацаров поиска от Народното събрание да снеме имунитета на народния представител. Още същия ден Светла Бъчварова-Пиралкова даде съгласие за възбуждане на наказателно преследване срещу нея, беше привлечена като обвиняема и е с взета мярка за неотклонение „Подписка“.

Обвинителният акт засяга периода от 04.07.2008 г. до 28.06.2011г., когато Светла Бъчварова е била председател на управителния съвет на Селскостопанската академия.

Със заповед от 21.07.2009 г. министърът на земеделието и храните е предоставил на Селскостопанската академия за ползване 9 726,224 дка земеделски земи в землището на с. Стражица и с. Карвуна.

На 07.08.2009г. в Селскостопанската академия е постъпило заявление от „Литекс Комерс“АД, представлявано от Гриша Ганчев, за сключване на договор за съвместна дейност със ССА, с предоставяне на площите в с. Стражица и в с. Карвуна.

Без да е взето решение от Управителния съвет на ССА, на 13.08.2009 г. Светла Бъчварова-Пиралкова е сключила договор за съвместна научно-изследователска и опитно-производителна дейност върху тази земеделска земя с „Литекс Комерс“АД. Договорът е сключен за срок от 10 години, като „Литекс Комерс“ АД е следвало да заплаща на ССА 17 500 лева годишно или по 1,80 лева на декар.

Според агротехническите и икономическите експертизи, които са направени от Софийска градска прокуратура, арендната цена за тези районите и в този период от време е от 70 до 80 лева.

При реална базова пазарна цена от 70 лева за един декар обработваема земеделска земя, за отдадените по договора 9 726,224 дка, сумата като приход за Селскостопанската агадемия би могла да бъде в размер на 680 835,68 лв. Затова и според обвинението в резултат на сключения неизгоден договор от Светла Бъчварова-Пиралкова, на Селскостопанската академия е причинена вреда в размер на 1 326 671,36 лева.

В хода на разследването са разпитани 26 свидетели, 4 вещи лица са изготвили назначените експертизи.

Предстои Софийски градски съд да насрочи разглеждането на делото.