Главният прокурор Сотир Цацаров е поискал да бъде снет имунитетът на депутатката от БСП Светла Бъчварова - Пиралкова. Искането е внесено днес в Народното събрание, съобщават от държавното обвинение.

Причината за настояването за сваляне на депутатския имунитет на Бъчварова са събрани доказателства, че е нанесла голяма финансова вреда на Селскостопанската академия. Като председател на Управителния съвет на Селскостопанската академия Светла Бъчварова съзнателно е сключила неизгодна сделка. Именно от тази сделка е произлязла значителната вреда за академията – в размер на 1 326 671,36 лева.

От прокуратурата поясняват, че случаят е особено тежък. Доказателствата са били събрани по досъдебно производство на Софийската градска прокуратура.

БСП депутатът Бъчварова се отказа от имунитета

БСП депутатът Бъчварова се отказа от имунитета

Подробно разяснява случая

Това, че Светла Бъчварова е народен представител и се ползва с имунитет представлява законова пречка за наказателното преследване. Обвинител номер 1 е сезирал Народното събрание, тъй като е органът, който може да разреши възбуждане и провеждане на наказателно преследване за извършеното от Бъчварова престъпление.

От държавното обвинение припомнят, че Селскостопанската академия е организация за научни изследвания, за приложна, обслужваща и спомагателна дейност в областта на земеделието, животновъдството и хранителната промишленост. Академията е юридическо лице на бюджетна издръжка и второстепенен разпоредител с бюджетни средства към Министерство на земеделието и храните.

Светла Бъчварова – Пиралкова е била председател на Управителния съвет на академията от 4 юли 2008 г. до 28 юни 2011 година.

Със заповед от 21 юли 2009 г. земеделският министър е предоставил за ползване на Академията 9 726,224 дка земеделски земи. Те се намирали в землището на селата Стражица и Карвуна.

През август същата година Бъчварова сключила договор за съвместна научно-изследователска и опитно-производителна дейност върху тази земеделска земя с „Литекс Комерс“АД. Договорът е сключен за срок от 10 години, без решение на Управителния съвет на Селскостопанската академия.

„Литекс Комерс“АД е следвало да заплаща на академията 17 500 лева годишно или по 1,80 лева на декар. Софийската градска прокуратура е възложила агротехнически и икономически експертизи. Те са доказали, че в периода на сключване на сделката арендната цена за тези райони от 70 до 80 лева.

Така при реална базова пазарна цена от 70 лева за един декар обработваема земеделска земя, за отдадените по договора 9 726,224 дка, сумата като приход за академията би могла да бъде в размер на 680 835,68 лева.

С неизгодния договор на Селскостопанската академия е причинена вреда в размер на 1 326 671,36 лева, поясняват още от държавното обвинение.