До коледната си ваканция, която започва на 15 декември, народните представители ще разгледат промени в Закона за интеграция на хората с увреждания, както и в данъчното законодателство.

Между 12 и 14 декември предстои второто четене на Закона за акцизите, Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за местните данъци и такси, Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Очаква се и второто четене на бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса за 2008 г., както и второто четене на промените в Закона за ДДС.