Депутатите приеха на първо четене Законопроекта за изменение и допълнение на Закона на местното самоуправление и местната администрация. Той предвижда да се въведе задължение на общинския съвет при приемане на бюджета на общината да ододбрява разходи по определени показатели на кметствата в рамките на общия бюджет на общината.

Създава се и възможност кметовете на кметствата да участват в комисии за подбор на кандидатите и участниците, както и оценката при провеждането на обществени поръчки.

С предлаганите промени ще се гарантира по-голяма самостоятелност на кметствата, като ще се засили и самостоятелността на всеки кмет по отношение на изразходваните годишни разходи по бюджета на общината.