Законопроект за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за кинематографичната копродукция притесни "Атака".

То и другаря Тодор Живков щеше да се изненада, включи се Павел Шопов в дебатите. Той недоумява защо е нужен този регламент, след като сме дали свобода на киноиндустрията да се развива. Този регламент на атакиста му приличал на регламента за кривата и правата краставица.

Както е тръгнало, ще се регламентира и въздухът, който дишаме, оплака се националистът. Да не търсим под вола теле, призова герберът Евгени Будинов.

По същество предложеният текст е ревизиран текст на Европейската конвенция за кинематографската копродукция от 2 октомври 1992 г., подписана от Република България на 9 септември 2003 г. в Страсбург.

На 1 април Конвенцията е ратифицирана със закон от 39-то Народно събрание и влиза в сила за страната от 1 август 2004 г.

Началото на подписването на Конвенция на Съвета на Европа за кинематографичната копродукция (ревизирана) е поставено на 30 януари 2017 г. в Ротердам и оттогава вече 29 държави са я подписали, а 14 са ратифицирали новия текст. Ревизираната конвенция на Съвета на Европа е в сила от 1 октомври 2017 г. България подписва ревизирания текст на Конвенцията на 12 юни 2019 г. в Страсбург.

Целта на Конвенцията на Съвета на Европа за кинематографичната копродукция (ревизирана) е да насърчава развитието на международната кинематографична копродукция, като отчита днешната технологическа, икономическа и финансова еволюция във филмовата индустрия.

Сред промените, които целят по-голяма гъвкавост за копродуцентите са максималните и минималните участия в многостранна копродукция, които стават съответно 80% вместо 70%, и 5% вместо 10%. В двустранната копродукция - минимално участие става 10% вместо 20%, а максималното 90% вместо 80%. Намалените минимални проценти за участие при многостранни двустранни копродукции няма да доведат до необходимост от допълнителни средства за филмопроизводството.

Важна промяна е отварянето на новата Конвенция за подпис и ратификация от страни извън Европа. Така в бъдеще всяка страна по Конвенцията ще може да получава официален статус на копродукция със страна извън Европа, която също е участник в Конвенцията, без да се налага двете страни да имат помежду си двустранен договор.

България е участвала на всички етапи от работата по промяна на Конвенцията, като е била представена от експерти от Изпълнителна агенция "Национален филмов център" и е одобрила окончателния вариант, който е предложен за ратифициране.