Депутатите забраниха на първо четене цигарите и тютюна с вкусови и ароматни качества. Народните избраници приеха на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия.

Промените са част от прилагането на европейски правила. От доста време европейската комисия "се закани" на ароматния тютюн и цигарите с различен вкус.

Други промени в закона изменят изискванията за етикетирането и опаковането на цигарите. Подробно са разписани какви здравни предупреждения трябва да поставят производителите върху всяка опаковка на тютюневите изделия.

Определя се съдържанието на предупрежденията, рамера на шрифта и дизайна. С промените се въвеждат ограничения и по отношение на обозначения, които рекламират или насърчават употребата на тютюнево изделие, създават погрешно впечатление относно неговите здравни последици и които внушават, че употребата му носи полза за здравето.

Зелена светлина за стряскащите опаковки на цигари

Зелена светлина за стряскащите опаковки на цигари

Икономическата комисия прие на първо четене промените в Закона за тютюна

Депутатите приеха и промените, свързани с регламентиране на съставките и емисиите от цигари. Определят се максималните равнища на катран, никотин и въглероден оксид в тютюневите изделия и начина за измерването им. Производителите ще трябва да представят на Института по тютюна информация за всички съставки за използваните количества и основанията за тяхното включване в изделието.

За определени добавки в цигарите и тютюна за ръчно свиване на цигари, които са включени в приоритетен списък, производителите и вносителите ще трябва да правят обстойни проучвания, за които ще трябва да уведомяват ЕК.

Депутатите забраниха на първо четене цигарите и тютюна с вкусови и ароматни качества. Народните избраници приеха на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия.

Промените са част от прилагането на европейски правила. От доста време европейската комисия "се закани" на ароматния тютюн и цигарите с различен вкус.

Определя се съдържанието на предупрежденията, рамера на шрифта и дизайна. С промените се въвеждат ограничения и по отношение на обозначения, които рекламират или насърчават употребата на тютюнево изделие, създават погрешно впечатление относно неговите здравни последици и които внушават, че употребата му носи полза за здравето.