И следващите две години земеделците ще продължат да получават подпомагане при сегашните условия.

Преходният период за новата Общо селскостопанска политика ще бъде 2 години. Това заяви министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева на среща със земеделски производители в град Търговище.

По настояване на германското председателство се очаква по време на предстоящия Съвет на министрите на земеделието през октомври да се постигне общ подход в дебата за новата Обща селска политика (ОСП).

Предстоят и двустранни срещи с германски представители. ,,Целта им е да постигнат компромис и консенсус за озеленяването и искането им за задължителен бюджет за еко-схемите. Всички сме изправени пред предизвикателството как да намерим подходящите зелени мерки, които ще бъдат заложени в Стратегически план", каза Танева. Тя призова стопаните да бъдат активни и да изпращат предложения за приложими зелени практики в новия програмен период .

Страната ни иска да повиши или поне да запази сегашните нива за обвързаната подкрепа. ,,Другото ни искане е запазване на националната преходна помощ, но с референтна дата 2018 г., за да бъде по-актуално подпомагането", уточни тя.

Един от участниците в срещата бе Мария Христова, заместник-председател на Координационното звено за изготвяне на Стратегическия план за новата ОСП. По думите й до 11 октомври 2020 г. на мейла за консултации за новата ОСП cap@mzh.government.bg се приемат предложения на визията за екологизацията на ОСП и добри практики, които фермерите могат да изпълняват, а в същото време са и лесно приложими и контролируеми.