Децата от социално слаби семейства няма да плащат такса за детска градина. Това предвижда проект на Министерството на образованието и науката, наречен "Активно приобщаване в системата на училищното образование".

Проектът е на стойност 82.5 млн. лв. и ще се изпълнява в рамките на 2 години и половина. Той започва още от декември и се състои от две части. 

За болно дете и трудова злополука да се заплаща и първия ден от болничните

За болно дете и трудова злополука да се заплаща и първия ден от болничните

Държавата подпомага бедните пенсионери, но под условие, твърди Менда Стоянова

Целта е да бъдат обхванати по-рано в системата на ранното образование деца на 3-4-5 години от уязвимите групи. За целта държавата чрез европейско финансиране ще поеме таксата им за детска градина. Това ще струва 22.5 млн. лв. за първите две години на проекта, като се предполага, че после той ще продължи да се изпълнява. 

Таксата ще се плаща само на деца, които посещават детска градина. В случай, че няма детска градина - за тях ще бъдат изпращани и учители почасово, обясни зам.-министърът на образованието Деница Сачева.

Останалата част от парите по проекта ще отидат за вдигане на образователното ниво в детските градини в цялата страна. Това ще стане чрез назначаване на повече, по-квалифициран персонал и по-засилен образователен материал. 

По него ще бъдат обхванати 1500 детски градини. Ще бъдат назначени 300 психолози. Логопеди, ресурсни учители. В обучението ще се включат и медиатори - помощници на учителите

¼ от медсестрите в детските градини са пенсионерки

¼ от медсестрите в детските градини са пенсионерки

Средната възраст на медицинските специалисти в яслите и градините е 54 години

Образованието на най-малките се очаква да премине на ново ниво, тъй като ще се обръща внимание, както на талантите и способностите на децата, така и на техните трудности чрез различни видове игрови модели.

До края на ноември за целта ще бъдат обучени над 1500 учители по новата програма.