Девет жени завършват на Велики Четвъртък, 28 април, първия курс „Начална военна подготовка“ за цивилни лица, който се провежда в Единния учебен център на Сухопътните войски в Плевен, съобщиха от МО.

Успешно преминалите подготовката български граждани ще положат военна клетва същия ден на плаца в поделението. В тържествената церемония по полагане на военна клетва ще участват началникът на щаба на Сухопътните войски бригаден генерал Валери Цолов, началникът на Централното военно окръжие полковник Георги Петков, областният управител и кметът на Плевен.

Курсът завършват 45 български граждани, от които 9 жени. Те са от цялата страна и имат разнородни професии, като икономисти, охранители и др. По време на подготовката те преминаха обучение по тактическа, строева, физическа, огнева, инженерна и военномедицинска подготовка, както и по ядрена, химическа, бактериологическа защита и екология. 30 % от общия брой проведени часове бяха използвани за практически занятия.

На 26 април курсистите имаха изпит по огнева подготовка. Те стреляха с автомат „Калашников“ и хвърляха учебна и бойна граната. Ден преди финала - на 27 април, са  изпитите по физическа и строева подготовка, както и обобщените тестове по останалите изучавани дисциплини.

По време на празничната церемония по полагане на военна клетва, която ще се проведе на 28 април, успешно преминалите курса ще получат удостоверения и значки за завършен курс „Начална военна подготовка“.

Със заповед на министъра на отбраната Николай Ненчев курсистите ще имат и първо военно звание, след което завършилите ще бъдат зачислени в резерва на Въоръжените сили и ще им се издадат военно-отчетни книжки от Централното военно окръжие. 

Курсовете за начална и специална военна подготовка на българските граждани се обявяват ежегодно със заповед на министъра на отбраната в Каталог на курсовете по начална и специална военна подготовка, в който се определят мястото на обучение, броят на обучаемите в съответния курс, наименованието на курсовете по специална военна подготовка, тяхната продължителност, редът за кандидатстване и други специфични изисквания.

Съгалсно чл. 59 от Закона за резерва на Въоръжените сили на Република България, това са български граждани без начална подготовка, желаещи да получат начална военна подготовка.

Информация за предстоящите курсове по начална военна подготовка може да се получи на интернет страниците на Министерството на отбраната и на Централното военно окръжие.