Националният омбудсман Диана Ковачева ще сезира Конституционния съд за текст, който ощетява българските граждани и е в интерес на фирмите за бързи кредити. Това става ясно от позицията на обществения защитник.

Става въпрос за промени в Закона за потребителския кредит, направено с предпоследната от преходните и заключителни разпоредби на друг законопроект - този за изменения в Закона за ДДС.

Десетгодишната давност на дълговете не отменя 3- и 5-годишната, решиха депутатите

Десетгодишната давност на дълговете не отменя 3- и 5-годишната, решиха депутатите

Край на вечния длъжник с промените в Закона за задълженията и договорите

Според новия текст, разходите, които потребителят вече ще плаща при неизпълнение на задълженията си по договор от фирма за бързи кредити, може да достигнат до двойния размер на главницата и няма да се считат за прекомерни.

"С други думи, ако гражданинът е взел 2 000 лева кредит от фирма за бързи кредити, неустойката за забавяне, която ще трябва да плати, може да достигне 4 000 лева", пише националният защитник.

За класическата неустойка за забава ЗПК - чл. 33, ал. 2, предвижда ограничение: "Когато потребителят забави дължимите от него плащания по кредита, обезщетението за забава не може да надвишава законната лихва".

По думите на Ковачева тук става дума за т. нар. "разходи, които потребителят заплаща при неизпълнение на задълженията си по договора за потребителски кредит".

Тя цитира, че и сега в Закона за потребителските кредити е записано, че разходите по договор за кредит от фирмите за бързи кредити не могат да бъдат по-големи от двукратния размер на главницата. "При изпълнение на това условие, те не се считат за прекомерни по смисъла на чл. 143, ал. 2, т. 5 от Закона за защита на потребителите и накърняващи добрите нрави съгласно чл. 26 от Закона за задълженията и договорите", т.е. съдът няма да може да обяви подобна клауза в договора за неравноправна и следователно нищожна, каквато бе практиката досега.

Промяната е категорично неприемлива и в ущърб на гражданите и ако текстът бъде обнародван, ще сезирам Конституционния съд, пише омбудсманът Диана Ковачева.