Днес е крайният срок, в който избирателите могат да поискат да гласуват по настоящия си адрес, напомнят от ЦИК.

Избирателите, чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, могат да заявят да бъдат вписани в избирателния списък по настоящия адрес. Това трябва да стане не по късно от 14 дни преди изборния ден, а именно - до днес.

За да заявят желанието си, гражданите трябва да отидат в съответната община или район - за градовете София, Пловдив и Варна, или в кметството в съответното населено място, където искат да упражнят своя вот на 5 октомври.

Искане за гласуване по настоящ адрес може да се подава и на интернет страницата на ГРАО, но за целта е нужен електронен подпис.