Механизмът за сътрудничество и оценка може би ще бъде премахнат до края на следващата година.
Тази увереност изрази евродепутатът от ГЕРБ Емил Радев, който определи доклада на Европейската комисия като може би най-положителния от началото на Механизма за сътрудничество и проверка, съобщиха от пресофиса на Радев. Ако бъде премахнат доклада, той може да бъде заменен с общоевропейско наблюдение за върховенството на закона.

"Европейската комисия представи може би най-положителния доклад, който е получавала България в рамките на механизма за сътрудничество и оценка. Докладът дава множество положителни оценки както за работата на правителството, така и по отношение на цялостната ситуация в страната. Това в особена степен се отнася до изградената институционална структура и практики, за резултатите от действията на специализираните органи за борба с организираната престъпност", заяви Радев.

Правителството е успяло да навакса забавянето и да възобнови дейността във всички ключови области, които са предмет на наблюдение в рамките на механизма, каза Радев по отношение на ролята на правителството. Няма нови препоръки в доклада, разглежда се само изпълнението на препоръките от месец януари 2017, обясни евродепутатът.

Посочени са ясни критерии, които България трябва да изпълни и това дава светлина в тунела, че през 2018 ние ще имаме последния доклад и този механизъм, който позволява България и Румъния да бъдат сочени като черните овце на Европа, ще бъде прекратен, каза Радев.

ЕК отчита напредък, но...

ЕК отчита напредък, но...

Комисията не може да заключи, че показателите са изпълнени в задоволителна степен

За конкретните препоръки на Европейската комисия той отчита два важни момента в областта на съдебната независимост. На първо място - изборът на нови членове на Висшия съдебен съвет и на второ място - номинирането и изборът на нов председател на Върховния административен съд. Припомняме, на 23 октомври президентът Румен Радев подписа указа за назначаване на председател на ВАС.

Като положителни стъпки в доклада са отбелязани промените в НПК, както и ангажимента на българското правителство да се публикуват редовни доклади за процеса на изпълнение на националната стратегия за съдебна реформа.

Тук, разбира се, остава да се изпълни препоръката за промени в Наказателния кодекс и приемането на нов антикорупционен закон.

Радев уточни, че заради нашето европредседателство докладът беше изтеглен няколко месеца предварително, но има залегнали в законодателната програма на Народното събрание проекти и те ще могат да бъдат изпълнени следващата година.

Като положителни са посочени и промените в Закона за публичната администрация, засягащи работата на вътрешните инспекторати в държавната администрация. Много положително е разгледана и работата на специализираните органи - специализираният съд, прокуратурата, която създаде специално звено, уверява Радев.

Според неговия прочит на доклада ГДБОП има много положителни акценти в работата си. В областта на борбата с корупцията като добър пример се посочват МВР и фокусираните антикорупционни мерки, които МВР предприема. Разбира се, тук ние трябва да изпълним и останалите препоръки, уверява евродепутатът.

По думите му, за Румъния, този доклад е значително по-неблагоприятен. Там се казва, че е загубена инерцията, предизвикателствата поставят под въпрос независимостта на съдебната система и са постоянен източник на притеснение. По отношение на Румъния ЕК заявява, че не може все още да заключи, че който и да е от показателите е задоволително изпълнен на този етап.