Вицепремиерът Томислав Дончев изпраща клиенти под прикритие в родните администрации с цел да се установи дали услугите за гражданите и бизнеса са облекчени.

Повод за тайната "операция" са постъпили сигнали от граждани, според които има проблеми при административното обслужване на гражданите и бизнеса в администрациите. "Клиентите" са изпратени в отделни институции, за да осъществят обективен външен контрол върху начина, по който се предоставят услугите.

В обхвата на наблюдението са включени общо 13 централни и местни администрации и 15 конкретни услуги, по които са предвидени мерки за намаляване на регулаторната тежест.

Правителството готви съкращаване на администрацията

Правителството готви съкращаване на администрацията

МС отчете рекордни приходи за 2018 г., за месец изхарчи над 2,7 млрд. лева

Представените доклади след проверката показват, че на много места все още не са изпълнени законови задължения на администрацията, не са променени процедурите и образците на документите и не са приложени приетите облекчения за гражданите и бизнеса.

"Вчера изпратих писма до проверените администрации, в които им давам срок до един месец за да отстранят всички констатирани проблеми и да ми докладват какво е свършено", заяви Дончев и се закани: "Предстоят нови проверки."

Повече детайли от наблюденията ще бъдат представени на конференция, която ще се проведе на 20 юни в Министерския съвет.

Кабинетът се хвали с напредък по намаляването на административната тежест

Кабинетът се хвали с напредък по намаляването на административната тежест

35% от всички 1 443 мерки били изцяло изпълнени

Междувременно от пресцентъра на Министерски съвет разпространиха съобщение, според което се подготвят нови задължителни стандарти за административно обслужване в цялата страна.

От правителствената пресслужба уверяват, че от администрацията на МС в рамките на проект с европейско финансиране се разработват нови, хармонизирани с европейската практика, задължителни стандарти за качествено административно обслужване на гражданите и бизнеса.

Новите стандарти включват:

  • местоположение на звеното за административно обслужване;
  • осигуряване на паркинг за достъп;
  • система за управление на чакащи клиенти;
  • задължителен брой на гишетата;
  • дистанционно обслужване на потребители със специфични нужди;
  • стандарт за предоставяне на указателна информация за предоставяните услуги и за намаляване на броя на изискваните от потребителите документи.

Сред целите на проекта било и модернизирането на каналите за изследване на удовлетвореността на потребителите и пилотно създаване на актуализирана Харта на клиента.

Тези мерки също ще бъдат коментирани на конференцията на 20 юни.

80% от българите предпочитат гишетата и опашките

80% от българите предпочитат гишетата и опашките

Не се доверяват на онлайн комуникацията с учрежденията