В Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) работим усилено да приведем всички наши проекти в съгласие с Парижкото споразумение до края на тази година.

Това заяви във видеообръщение вицепрезидентът и член на Управителния комитет на Европейската инвестиционна банка Лиляна Павлова по време на хибридната конференция "Преходът към зелена икономика и заетост в България - посока, цели, политики, възможности и предизвикателства". Конференцията е организирана от Германо-Българската индустриално-търговска камара и българският офис на Световен фонд за природата.

До 2025 г. 50% от всички наши инвестиции да бъдат за устойчивост на климата и околна среда. От тази година до 2030 г., за 10 години да мобилизираме 1 трилион евро в инвестиции и в устойчивост на климата, околна среда - зелени инвестиции.

Наш приоритет е прилагане на европейската зелена сделка, като инвестираме в устойчив градски транспорт, социална инфраструктура, енергийна ефективност, иновации - всичко, което съпътства приоритетите на европейската зелена сделка.

Като банка имаме план, с който да вървим в тази посока - на ЕС, държавите - членки, включително и нашите партньори извън ЕС. Този план го нарекохме Климатична пътна карта на Европейската инвестиционна банка и групата на ЕИБ, заедно с инвестиционния фонд.

Това е нашият принос, за да постигнем успех в изпълнението на европейската зелена сделка. Ако следваме нашата пътна карта, може да превърнем Европа в първия въглеродно неутрален континент до 2050 г.