Европейската комисия пуска част от спрените плащания по програма ФАР, чиято обща стойност надхвърля 340 милиона евро.

Вицепремиерът и министър на финансите Симеон Дянков е бил информиран снощи за това решение с писмо от Дирекция „Разширяване" на Еврокомисията, информира БНР.

България получава възможност да изплати, засега със собствени средства, дължимите суми по така наречените „чисти проекти", за които не са установени никакви злоупотреби или нередности.

Това се отнася само за договорите, сключени преди месец юли 2008-а година, когато финансирането беше замразено, а две от Агенциите по ФАР - към министерствата на финансите и на регионалното развитие, загубиха акредитациите си.

Сега те по изключение получават право да изплатят парите по проектите, които отговарят на тези условия, обясниха експерти от Европейската Комисия, без да се ангажират с оценка каква може да е общата им стойност.

Тези пари могат да бъдат усвоени най-късно до края на годината, а догодина, след проверка на извършените плащания, Еврокомисията ще възстанови на България средствата, изразходвани според правилата.

Решението идва само седмица, след като Европейската сметна палата излезе със заключение, че въпреки многобройните екшън-планове, слабостите в управлението и контрола на парите по ФАР остават.

Еврокомисията споделя тази оценка, и в писмото до министър Симеон Дянков също са отбелязани нерешените проблеми с административния капацитет, както и че на България все още и предстои да убеди Комисията, че е предприела достатъчни коригиращи мерки.

Парите по ФАР останаха замразени най-дълго, след като през май и септември тази година Европейската комисия вече отблокира плащанията по другите две предприсъединителни програми ИСПА и САПАРД.