Еколози се обявиха срещу опасното горене на пестициди в страната. Това се казва в писмо на Коалиция "За Да Остане Природа в България", част от която е и "За Земята" изпрати до Министъра на околната среда и водите Емил Димитров . Копие от писмото си организациите изпратиха и до Народното събрание, Главния прокурор, Швейцарското посолство и Дирекция околна среда на ЕК.

Те са притеснени, че това е предвидено да стане без обществена поръчка в Закона за мерките, по време на въведеното у нас извънредно положениe, когато вниманието на обществото е насочено изцяло в друга посока. 

"Пестицидите са едни от най-опасните устойчиви органични замърсители, с изключително вредни и дълготрайни последствия, както върху човешкия организъм, така и върху околната среда. Старите пестициди, обект на настоящите промени в закона за извънредното положение, са класифицирани като опасни отпадъци и трябва да се третират според изискванията на Стокхолмската конвенция и съответното законодателство. ", заяви Данита Заричинова от "За Земята". 

МОСВ иска пряк път в закона, за да изгаря опасни и болнични отпадъци

МОСВ иска пряк път в закона, за да изгаря опасни и болнични отпадъци

Да се използват два инсинератора - един за Западна и един за Източна България

В писмото си организациите заявяват, че България не разполага с инсталации за обезвреждане на залежали пестициди, гарантиращи спазване изискванията на Стокхолмската конвенция. Те обръщат внимание, че публичният регистър на лицата, притежаващи документи за извършване на дейности с отпадъци показва, че две фирми имат разрешение за изгаряне на пестициди (код 20 01 19* съгласно Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците). И двете разрешения за тази дейност са издадени от РИОСВ Варна като описанията на технологичния процес в тях са непълни и неточни от техническа гледна точка и не може да се заключи ясно и еднозначно, че при проектирането и изграждането на съоръженията са спазени нормативните изисквания.

Организациите настояват да получат ясни и недвусмислени отговори на редица въпроси, сред които: защо се прекратява износът на пестицидите за обезвреждане; каква е извънредната необходимост, която налага пестицидите да бъдат обезвредени в страната, за да бъде това част от закон за извънредното положение; каква е извънредната необходимост обезвреждането на пестициди да се прави без обществена поръчка, както и защо е разрешено изгарянето на опасни пестициди на по-малко от един километър от последните къщи на град Девня.