Всички заболели, или които ще се заразят с Covid-19, генерират огромно количество болнични отпадъци, които трябва да бъдат изгаряни. Това заяви екоминистърът Емил Димитров при обсъждания в правната комисия на Закона за извънредното положение.

Затова и предлага възлагането на дейности по унищожаване на опасни и болнични отпадъци да става без обществена поръчка.

За целта екоминистърът настоява за поправка в Закона за обществените поръчки, така че държавата да използва експедитивно услугите на съществуващите инсинератори.

"Това е единствено свързано с онези отпадъци, които вече са по границата и не можем да ги изнесем от България, и отпадъците, които са свързани с коронавируса", увери Димитров.

Той обясни, че се опитват да разделят страната на две - и да се използват два инсинератора - един за Западна и един за Източна България. Отпадъците са спринцовки, марли, калъфки, постелъчен материал, биологични отпадъци - всичко трябва да бъде събирано и изгаряно. Мисли се за транспорт, който да събира всичко.

Единият инсинератор е частен и в момента ситуацията е, че той трябва да бъде принуден, ако не желае, да сключи договор с държавата, стана ясно от думите на Димитров.

Ясно и категорично трябва да е, че такъв отпадък няма да попадне в контейнерите за боклук. В момента рискуваме да не можем да си обезвреждаме отпадъците от коронавирус надеждно, предупреди министър Димитров. Затова той ще внесе предложение за допълнение към закона и ЗОП, като помоли някой депутат да го припознае. В момента по ЗОП Министерството не разполага с дни да организира системата.

Допълнително Емил Димитров обясни и че от декември 2019 г. у нас са се натрупали пестициди, които били събрани от населените места, опаковани и подготвени за изнасяне и изгаряне в чужбина. Затварянето на границите заради пандемията обаче правело това невъзможно. Отпадъците нямало как да бъдат върнати по местата, откъдето са били събрани, нито да бъдат оставени тук и трябвало да бъдат изгорени в България.

Затова той ще внесе предложение за допълнение към закона за обществините поръчки ЗОП, като помоли някой депутат да го припознае. В момента по ЗОП министерството не разполага с дни да организира системата.

Иначе Ревизоро обясни, че по спешност се разчиства склад на МОСВ и се организира транспорт.