Комисията по бюджети на ЕП отдели 1.26 милиона евро за борба с двойните стандарти в ЕС по искане на евродепутатите Емил Радев и Андрей Новаков.

"Отпуснатите средства ще бъдат използвани, за да финансират проучвания, които да установят нелоялни търговски практики, продукти с еднаква опаковка, но различно съдържание, а много често и несъпоставими цени, както и различно третиране спрямо потребителите от различните държави-членки", заяви Радев след гласуването на средствата.

Според Андрей Новаков с одобрението на Комисия по бюджети се потвърждава, че проблемът с двойните стандарти е станал сериозен и са нужни незабавни мерки.

Той изтъкна, че част от решението на проблема идва от България, като за първи път се отпуска конкретна сума в тази посока.

Двойните стандарти при продуктите - не само храните, но също така и редица нехранителни продукти като козметика, тоалетни принадлежности и продукти предназначени за бебета - се забелязват вече повече от 10 години.

Едва този месец обаче Брюксел призна официално за наличието на проблема.

Предложението на Радев и Новаков ще допринесе за защита на потребителите, чрез осигуряване на еднакво ниво на защита на човешкото здраве и интереса на потребителите.

Пилотният проект на двамата евродепутати е продължение на работата им в сферата на премахването на двойните стандарти при храните, по която те работят вече от няколко години.