Страната ни е в процес на изграждане на Национална система за спешни повиквания с Единен европейски номер 112, която включва 6 регионални центъра.

Центровете в София и Русе работят.

Това съобщи по време на срещата си с новоназначения посланик на Унгария у нас Юдит Ланг вицепремиерът и министър на извънредните ситуации Емел Етем.

До края на месеца ще стартират центровете в Монтана и Кърджали, а от октомври във Варна и Кърджали. Ние проучихме европейския опит при изграждането на спешния номер, добави Етем.

Тя заяви, че въпреки закъснението, до края на годината България ще изгради модерна и ефективна система 112.

Припомняме, заради забавянето на въвеждането на единната спешна система, страната ни беше неколкократно предупреждавана от ЕК. В средата на април стана ясно, че еврокомисията е задействала процедура срещу България заради забавянето на въвеждането телефон 112.

Отправена е покана към еврокомисар Вивиан Рединг през октомври да се запознае с работата на центровете 112. Убедена съм, че системата 112 ще дисциплинира силите за реагиране и ще даде на хората повече сигурност, каза още Емел Етем.

Мотивирани сме да изградим и системи в областта на ранното оповестяване и превенцията, уточни тя.

В процес на финализиране е втората фаза от изграждането на Центъра за аерокосмическо наблюдение, което ще даде възможности за наблюдение на редица природни процеси.

Постъпващата в центъра информация ще бъде предоставяна на всички министерства, ангажирани с тези дейности.

Емел Етем запозна Ланг със законодателната система в България - Закон за защита при бедствия и Закон за управление при кризи.

Тя уточни че през 2005 г. страната ни е разполагала с 15 спасителни отряда.

Сега се изграждат нови отряди и до края на годината във всяка област ще има спасителен отряд за бърза реакция, оборудван със съвременна техника.

От своя страна Ланг заяви, че между България и Унгария съществува не само добро партньорство, но и приятелство.

Тя изрази готовност да подкрепи задълбочаване на сътрудничеството в областта на гражданската защита и предложи да се проведат преговори на експертно ниво за обмяна на опит и добри практики.