Европейската прокуратура започна работа с тържествено откриване в Съда на Европейския съюз, съобщиха от Еврокомисията. Първият европрокурор, избран с общо съгласие на 16 октомври 2019 г. е Лаура Кьовеши.

С решение от 27 юли 2020 г. на Съвета на Европейския съюз бяха назначи първите европейски прокурори. Първият български европрокурор е съдия Теодора Георгиева. Очаква се изборът на още един европрокурор от България.

Европрокурорите положиха следната клетва: "Тържествено поемам задълженията да изпълнявам функциите си при условията на пълна независимост в интерес на Съюза като цяло, да не търся и да не приемам указания от никое външно за Европейската прокуратура лице или образувание. Освен това се задължавам да спазвам задължението за поверителност по отношение на всяка информация, с която разполага Европейската прокуратура".

Европейската прокуратура е независим орган на Съюза. Очаква се тя да разследва, да извършва наказателно преследване и предаването на съд на извършителите на престъпления, засягащи финансовите интереси на Съюза (например измами, корупция, трансгранични измами с ДДС над 10 милиона евро).

Седалището на Европейската прокуратура е в Люксембург. Сега 22 държави членки участват в това засилено сътрудничество (Австрия, Белгия, България, Германия, Гърция, Естония, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Финландия, Франция, Хърватия и Чешката република).

В съвместно изявление, еврокомисарите за прозрачността и ценностите Вера Йоурова, бюджет и администрация Йоханес Хан и правосъдие Дидие Рейндерс подчертават, че ключовата роля на европрокуратурата е да въздаде правосъдие там, където безнаказаността е често срещана и загубите са значителни както за ЕС, така и за националните бюджети.