България предоставя едностранно и безвъзмездно на Франция правото на ползване за срок от 99 години на сградата на площад "Славейков" №3 в София (бившият Алианс). Това е решило правителството на заседание днес.  

За да стане това факт, правителството предлага на Народното събрание да ратифицира споразумение между България и Франция относно предоставяне на сграда за нуждите на културното сътрудничество, подписано в Maacтрихт на 2 декември 2003 г.

Съгласно споразумението, българската държава запазва правото на собственост върху имота, който се предоставя за ползване за нуждите на Френския културен институт в София.

Френската страна поема ангажимента да финансира ремонта и да поддържа сградата. Значителните по размер инвестиции (по предварителни данни около 8.5 млн. евро), които френската страна смята да направи, са в основата на решението срокът на действие на споразумението да е 99 г.

Споразумението позволява българската страна да го денонсира, в случай, че сградата не се използва за развитието на културното сътрудничество между двете страни.