Инспектори от държавните горски предприятия и Изпълнителна агенция по горите съставиха 96 акта в резултат на 5355 извършени проверки, съобщават от МЗХГ. Инспекциите са проведени в периода от 21-и до 23-и юни.

Служителите в държавните предприятия са извършили общо 2 225 проверки по Закона за горите. Те са на 1006 обекта за добив на дървесина, 891 превозни средства, 5 ловци, 2 риболовци и 321 други физически лица. Съставени са 21 акта и са задържани 0,71 плътни кубически метра обла строителна дървесина, 21,15 пространствени кубически метра дърва, 38 кг недървесни горски продукти, 2 броя каруци, три инструмента за дърводобив, сред които два моторни триона.

103 екипа горски инспектори на Регионалните дирекции по горите пък са извършили близо 3130 инспекции на територията на цялата страна. През контрол са преминали над 340 обекта за складиране, преработване и експедиране на дървесина, 340 обекта за добив на дървесина, 1320 превозни средства, транспортиращи дървесина, 1130 риболовци и физически лица. Съставени са общо 24 констативни протокола и 75 акта за установени нарушения по Закона за горите. Задържани са дърва за огрев, моторно превозно средство, моторен трион и 100 кг гъби.

Служители на РДГ Пазарджик са установили, че в частен имот в местността "Заеков дол", в землището на с. Кръстава, община Велинград, се съхраняват общо 21 ловни трофея, без да са приложени документи доказващи законния им произход. Трофеите са иззети, а на нарушителя е съставен констативен протокол.

Горските инспектори в София са установили незаконен добив на дървесина в държавна и общинска горска територия в землището на гр. Своге. Незаконно изсечени са 105 дървета от бял бор и зелена дугласка, немаркирани в основата им с контролна горска марка.

За констатираните нарушения на Закона за горите служителите на РДГ София са съставили общо 3 акта.

Държавните горски инспектори съставиха 79 акта за нарушение на Закона за горите в периода 14-16 юни

Държавните горски инспектори съставиха 79 акта за нарушение на Закона за горите в периода 14-16 юни

В същия период са извършени над 4500 проверки