Управителният съвет на Държавен фонд "Земеделие"(ДФЗ) освободи изпълнителния директор на Разплащателната агенция Васил Грудев, съобщават от Министерството на земеделието, храните и горите.

На проведеното днес заседание бяха освободени и неговите заместници Евдокия Кръстева и Иван Капитанов. Днес беше избрано и ново ръководство на Фонда.

За изпълнителен директор на ДФЗ е назначен Борис Михайлов. Негови заместници ще бъдат Боряна Алексова, Петя Славчева, Георги Динев и Владимир Атанасов.

Борис Михайлов е роден през 1959 г. в София. Той притежава магистърски степени по икономика и право. Също така има завършен курс по мениджмънт в САЩ, както и квалификационни курсове в областта на приватизацията, приватизационните фондове, стоковите, фондовите и валутните борси. Работил е като ревизор в Министерството на финансите, управител на консултантска фирма в областта на финансите и правото, както и като адвокат по данъчно и наказателно право.

Сменен е част от състава на Съвета на директорите в "Напоителни системи"

Сменен е част от състава на Съвета на директорите в "Напоителни системи"

Предстои конкурс за нови членове